Χάρτης Κατάταξη

792 φερμα στην γειτονια σου

792 φερμα στην γειτονια σου
Συντεταγμένες:539|541
Πόντοι:7.553
Παίκτης:takisnafplio
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)