Χάρτης Κατάταξη

012

012
Συντεταγμένες:473|553
Πόντοι:7.540
Παίκτης:dchappas
Φυλή:Restart
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)