Χάρτης Κατάταξη

0071

0071
Συντεταγμένες:447|525
Πόντοι:4.569
Παίκτης:Airwolves
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)