Χάρτης Κατάταξη

022

022
Συντεταγμένες:458|459
Πόντοι:9.994
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)