Χάρτης Κατάταξη

502 Yami Sukehiro

502 Yami Sukehiro
Συντεταγμένες:519|498
Πόντοι:10.010
Παίκτης:Gerosss
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)