Χάρτης Κατάταξη

082 ΔΙΑΜΆΝΤΙ

082 ΔΙΑΜΆΝΤΙ
Συντεταγμένες:549|456
Πόντοι:10.033
Παίκτης:dak1982
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)