Χάρτης Κατάταξη

101. Vinsmoke Sanji

101. Vinsmoke Sanji
Συντεταγμένες:505|480
Πόντοι:10.000
Παίκτης:Mr Pantoflero
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)