Χάρτης Κατάταξη

068 ΤΟΥΡΜΑΛΙΝΗ

068 ΤΟΥΡΜΑΛΙΝΗ
Συντεταγμένες:517|489
Πόντοι:9.797
Παίκτης:dak1982
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)