Χάρτης Κατάταξη

0010

0010
Συντεταγμένες:482|511
Πόντοι:4.687
Παίκτης:soful
Φυλή:Restart
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)