Χάρτης Κατάταξη

050 ANYWAY-1 GR 5

050 ANYWAY-1 GR 5
Συντεταγμένες:474|436
Πόντοι:9.873
Παίκτης:ANYWAY-1
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)