Χάρτης Κατάταξη

011

011
Συντεταγμένες:509|521
Πόντοι:10.083
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)