Χάρτης Κατάταξη

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ
Συντεταγμένες:426|496
Πόντοι:9.628
Παίκτης:asterios04
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)