Χάρτης Κατάταξη

ΧΑΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ

ΧΑΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ
Συντεταγμένες:432|470
Πόντοι:9.745
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)