Χάρτης Κατάταξη

051

051
Συντεταγμένες:435|466
Πόντοι:10.602
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)