Χάρτης Κατάταξη

057

057
Συντεταγμένες:455|438
Πόντοι:9.914
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)