Χάρτης Κατάταξη

Χχχ

Χχχ
Συντεταγμένες:480|573
Πόντοι:9.087
Παίκτης:minaras11
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)