Χάρτης Κατάταξη

059

059
Συντεταγμένες:446|445
Πόντοι:9.899
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)