Χάρτης Κατάταξη

066

066
Συντεταγμένες:432|463
Πόντοι:9.976
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)