Χάρτης Κατάταξη

Xxx

Xxx
Συντεταγμένες:452|561
Πόντοι:9.834
Παίκτης:minaras11
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)