Χάρτης Κατάταξη

0048 K54

0048 K54
Συντεταγμένες:449|561
Πόντοι:10.019
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)