Χάρτης Κατάταξη

076

076
Συντεταγμένες:429|462
Πόντοι:9.899
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)