Χάρτης Κατάταξη

0067 K54

0067 K54
Συντεταγμένες:473|581
Πόντοι:10.019
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)