Χάρτης Κατάταξη

0070 K54

0070 K54
Συντεταγμένες:450|569
Πόντοι:9.739
Παίκτης:Assassin Of Death
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)