Χάρτης Κατάταξη

0080 K54

0080 K54
Συντεταγμένες:477|581
Πόντοι:10.033
Παίκτης:alexandrosk
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)