Χάρτης Κατάταξη

Ο ΠΑΙΧΤΗΣ ΟΡΓΩΝΕΙ

Ο ΠΑΙΧΤΗΣ ΟΡΓΩΝΕΙ
Συντεταγμένες:500|596
Πόντοι:10.362
Παίκτης:dak1982
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)