Χάρτης Κατάταξη

00012-George1966-02

00012-George1966-02
Συντεταγμένες:528|513
Πόντοι:9.199
Παίκτης:nicko123
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)