Χάρτης Κατάταξη

407 Asta

407 Asta
Συντεταγμένες:509|530
Πόντοι:10.000
Παίκτης:Gerosss
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)