Χάρτης Κατάταξη

Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:47:5

Ο ΠΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΠΕΠΕ 45:47:5
Συντεταγμένες:535|411
Πόντοι:6.054
Παίκτης:koyklos7
Φυλή:CONTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)