Χάρτης Κατάταξη

Skiouros1

Skiouros1
Συντεταγμένες:596|479
Πόντοι:3.852
Παίκτης:Skiouros98
Φυλή:DESTRUCTION
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)