Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Σενάριο Κλεισίματος Casual
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Οι πόντοι των καλύτερων 40 παικτών Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 CΑD 69.764.396 69.764.396 24 2.906.850 6958 10.027
2 CAD 16.455.881 16.455.881 25 658.235 1619 10.164
3 rstart 4.990.484 4.990.484 11 453.680 643 7.761
4 COV-19 1.713.348 1.713.348 30 57.112 187 9.162
5 D.E.S. 955.268 955.268 20 47.763 104 9.185
6 CΟV-19 558.333 558.333 26 21.474 63 8.862
7 Peace 330.758 330.758 14 23.626 39 8.481
8 G*T 311.853 311.853 2 155.927 55 5.670
9 CAD. 294.594 294.594 10 29.459 34 8.665
10 S500 247.458 247.458 4 61.865 25 9.898
11 knight 180.504 180.504 21 8.595 25 7.220
12 ALCZ 174.745 174.745 6 29.124 19 9.197
13 COV_19 159.498 159.498 13 12.269 17 9.382
14 Rum 130.100 130.100 15 8.673 16 8.131
15 Ε-Μ 113.357 113.357 11 10.305 15 7.557
16 M.L 108.562 108.562 11 9.869 13 8.351
17 ΚΟΚ. 66.363 66.363 5 13.273 6 11.061
18 ΑΡΗΣ 60.838 60.838 11 5.531 11 5.531
19 BSails 53.989 53.989 3 17.996 5 10.798
20 MaD 47.526 47.526 6 7.921 6 7.921
21 LIONS 39.044 39.044 1 39.044 4 9.761
22 300 29.496 29.496 2 14.748 3 9.832
23 ΙΕ.ΛΟ. 24.714 24.714 3 8.238 3 8.238
24 rstαrt 19.455 19.455 2 9.728 2 9.728
25 CB 17.210 17.210 1 17.210 2 8.605
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: