Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Σενάριο Κλεισίματος Casual
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 CΑD 18,50 εκ. 1.831
2 CAD 3,08 εκ. 309
3 rstart 2,23 εκ. 249
4 Peace 311.035 37
5 CΟV-19 304.174 35
6 D.E.S. 213.931 23
7 COV-19 138.155 15
8 ALCZ 94.897 10
9 COV_19 78.358 8
10 knight 56.966 9
11 CAD. 53.915 7
12 Rum 39.370 4
13 ΑΡΗΣ 22.776 4
14 BSails 22.515 2
15 M.L 22.253 2
16 300 19.532 2
17 CB 17.210 2
18 ΚΟΚ. 11.638 1
19 ααα 11.357 1
20 rstαrt 9.554 1
21 G*T 9.367 1
22 RRS 7.163 1
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: